แนะนำสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

แนะนำสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

แนะนำสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

แนะนำสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

แนะนำสินเชื่อบ้าน ธอส 2564 แนวทางสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับข้าราชการภาครัฐที่ประสงค์สินเชื่อบ้านดีๆเสนอแนะให้ใคร่ครวญ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ ปี 2564” ของ หมู่บ้านจัดสรร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นขั้นแรกเริ่ม เนื่องจากว่าคิดดอกเบี้ยปีแรกก็แค่ 2.65% เท่านั้น และก็ให้ผ่อนนานสูงสุดถึง 40 ปี ตามรายละเอียดตั้งแต่นี้ต่อไป ขอสินเชื่อไปสามารถที่จะนำมาใช้เพื่อทำอะไรได้บ้าง ? แนวทางสินเชื่อที่พักที่อาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ ปี 2564 ให้กู้ด้วยนานัปการจุดหมายปลายทาง อย่างเช่น Phuket Villas

คนไหนกันขอสินเชื่อได้บ้าง ? ผู้ที่จะขอสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ ปี 2564 จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ภูเก็ต วิลล่า เจ้าหน้าที่ แนะนำสินเชื่อบ้าน ธอส 2564ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่รัฐของเมืองที่ชื่อเรียกอย่างอื่น แล้วก็ลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำอธิบายศัพท์ในข้อตกลงกลยุทธ์ผลตอบแทนเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยชนิดไม่มีเงินฝาก

และก็ปีที่ 6 จนกว่าครบอายุกติกา กรณีลูกค้ารายย่อยธรรมดา อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าผลตอบแทน อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มแค่เพียง 3,500 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน รวมถึงค่าขึ้นบัญชีสิทธิและก็นิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เสริมเติม ซ่อมแซม แล้วก็ไถ่คืนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

3.“โครงการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก” กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 เท่าๆกับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.15% ต่อปี รวมทั้งปีที่ 4 กระทั่งครบอายุกติกา กรณีลูกค้ารายย่อยปกติ โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต

คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าผลตอบแทนคิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มเพียงแต่ 3,800 บาท ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เสริมเติม ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม แล้วหลังจากนั้นก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวก ที่เชื่อมกับที่อยู่อาศัยกับการกู้ยืมตามจุดประสงค์หลัก ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

านข้างหลังแรก ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เดินหน้าตามหน้าที่ “ทำให้เกิดอาการชาวไทยมีบ้าน” ผลักดันผู้มีรายได้น้อยและบุคลากรภาครัฐ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองง่ายเข้าไปใหญ่ ผ่าน 3 โครงการสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ มี “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี “แนวทางสินเชื่อบ้านคนละด้านหลัง” อัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี แล้วก็ “โครงการสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก 2564” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี แล้วก็ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ประเภท

วงเงินสินเชื่อรวมทั้งขณะผ่อนนานแค่ไหน ? วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย ให้ช่วงผ่อนไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับตอนที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับตอนที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 75 ปี คิดดอกเบี้ยเท่าไร อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรกถูกล้นหลาม เพียง 2.65% ต่อปี ซึ่งถ้ากู้ยืม 1 ล้านบาท จะจ่ายเงินงวดปีแรกเพียงแต่ 3,400 บาท เท่านั้น ส่วนปีถัดไป คิดในอัตราดังนี้ home

แนะนำสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งบประมาณน้อยก็มีบ้านได้ ด้วย “กลยุทธ์สินเชื่อบ้านคนละด้านหลัง” ที่ให้ทั้งพนักงานประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ยื่นกู้ได้อย่างไม่ยากเย็นจ่ายดอกต่ำ เฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.75% กับฟรีค่าธรรมเนียมอีกหลายรายการ จังหวะดีอย่างงี้จำเป็นที่จะต้องคว้าไว้เลย ขอสินเชื่อไปสามารถที่จะนำมาใช้เพื่อทำอะไรได้บ้าง
1. ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือแฟลต
2. ก่อสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างอาคาร
3. เพิ่มเติมอีก หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมอาคาร
4. ไถ่คืนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือหอพักจากสถาบันการเงินอื่น
5. ไถ่คืนจำนองที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างอาคาร
6. ไถ่คืนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น แล้วก็ก่อสร้างอาคาร หรือเพิ่ม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
ผู้ใดขอสินเชื่อได้บ้าง ?
ชาวเมืองธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน โดยจำต้องแสดงเอกสารทางการเงินประกอบกิจการยื่นกู้ด้วย

ช่วงการกู้ยืมไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับขณะที่ขอกู้จำเป็นที่จะต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับตอนที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี บ้าน
คิดดอกเบี้ยมากมายก่ายกองแค่สักแค่ไหน ? สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พิเศษสุดกับอัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี ส่วนปีที่ 3 อยู่ที่ MRR-3.40% ต่อปี (6.150-3.40 = 2.75%) เท่ากับว่า อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกคือ2.75% ต่อปี

สานรัก สานฝันให้เป็นจริงในเร็ววัน กับแคมเปญ “โครงการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก” ที่ให้วงเงินกู้สูงขึ้น สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน มาพร้อมกับอัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ ปีแรก 3% ผ่อนชำระเริ่มล้านละ 3,800 บาท/เดือน ตามข้อตกลงเป็น
ขอสินเชื่อไปสามารถที่จะนำมาใช้เพื่อทำอะไรได้บ้าง ? สามารถขอสินเชื่อโครงการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก เพื่อใช้ในเป้าหมายตั้งแต่นี้ไป

ผู้ใดกันขอสินเชื่อได้บ้าง มวลชนปกติที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน โดยจึงควรแสดงเอกสารทางการเงินประกอบกิจการยื่นกู้วงเงินสินเชื่อและก็ขณะผ่อนนานแค่ไหน ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท/ราย/หลักประกัน
ขณะการกู้ยืมไม่น้อยกว่า 4 ปี รวมทั้งกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับตอนที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับตอนที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 75 ปี

วงเงิน วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน แล้วหลังจากนั้นก็ตามเกณฑ์รายได้ บ้านเดี่ยว เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อของแบงค์ ช่วงผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับขณะที่ขอกู้จำเป็นที่จะต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณอายุมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับตอนที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อ่านเพิ่มเติม แนะนำโครงการบ้าน ธอส 2564

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *