แนะนำบ้านหลังแรก ธอส

แนะนำบ้านหลังแรก ธอส

แนะนำบ้านหลังแรก ธอส

แนะนำบ้านหลังแรก ธอส

แนะนำบ้านหลังแรก ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เดินหน้าตามหน้าที่ “ทำให้คนประเทศไทยมีบ้าน” ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งพนักงานภาครัฐ มีที่อยู่ที่อาศัยเป็นของตัวเองง่ายมากยิ่งขึ้น ผ่าน 3 แผนการสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ มี “โครงงานสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อพนักงานภาครัฐ” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี “แผนการสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง” อัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี แล้วก็ “โครงงานสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก 2564” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี แล้วก็ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 จำพวก แนะนำบ้านหลังแรก ธอส

นายฉัตรชัย ศรีไล บ้านจัดสรร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) กล่าวมาว่า เพื่อเป็นการเพิ่มจังหวะให้กรุ๊ปผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งพนักงานภาครัฐ สามารถมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามหน้าที่ “ทำให้คนประเทศไทยมีบ้าน” แล้วก็ ภายใต้แนวความคิด “Be Simple, Make it Simple” มีบ้านได้อย่างง่ายดายกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ Phuket Villas

สินค้าสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำในกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) 


ก็เลยได้ตระเตรียมกรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท ทำ 3 สินค้าสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำในกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ซึ่งครอบคลุมทุกจุดประสงค์การกู้ยืมหลัก อาทิเช่น เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม และก็ไถ่คืนจำนำจากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนส่งได้นานสูงสุดถึง 40 ปี โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1.“แผนการสินเชื่อที่พักที่อาศัยเพื่อพนักงานภาครัฐ” กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น รวมทั้งลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้หนี้ยืมสินตามข้อตกลงโครงงานผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่ที่อาศัยชนิดขาดเงินฝาก ที่หน่วยงานสังกัดเดิมได้เซ็นชื่อร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆ โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต กับ 2.65% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-2.65% ต่อปี(ปัจจุบันนี้อัตราค่าดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150% ต่อปี) อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 3.05% ต่อปี

และก็ปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% ต่อปี แล้วก็ปีที่ 6 จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนหนี้เริ่มเพียงแต่ 3,400 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และก็ค่าลงทะเบียนสิทธิรวมทั้งนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม ไถ่คืนจำนำที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น ใช้หนี้เกี่ยวกับ ที่พักอาศัย รวมทั้งซื้อวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยในด้านสำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงกับที่อยู่ที่อาศัย ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

2.“โครงงานสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง” กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1-2 พอๆกับ 2.75% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-3.40% ต่อปี อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 2.75% ต่อปีแค่นั้น ปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2%

และก็ปีที่ 6 จนกระทั่งครบอายุคำสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี แล้วก็กรณีลูกค้าผลประโยชน์ อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนส่งเริ่มเพียงแค่ 3,500 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าตีราคาหลักประกัน แล้วก็ค่าลงทะเบียนสิทธิรวมทั้งนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อมบำรุง แล้วก็ไถ่คืนจำนำจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้และก็ทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564 home

3.“แผนการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก” กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-1.15% ต่อปี และก็ปีที่ 4 จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป

คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี แล้วก็กรณีลูกค้าผลประโยชน์คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนส่งเริ่มเพียงแค่ 3,800 บาท ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม รวมทั้งซื้อเครื่องมือและก็อุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่อาศัยพร้อมด้วยการยืมตามจุดมุ่งหมายหลัก ยื่นคำขอกู้และก็ทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 ธ.ค. 2564

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือห้องเช่า
2. เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
3. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
4. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึก หรือ ห้องพักจากสถาบันการเงินอื่น
5. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก
6. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น แล้วก็ก่อสร้างตึก หรือ เพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
หมายเหตุ

แนะนำบ้านหลังแรก ธอส

เอกสารทางด้านการเงินใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน บ้าน
หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
ภาพถ่ายธุรกิจการค้า
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / คำสัญญามัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะรวมทั้งใบรับรองยอดยังเหลือ (กรณีซื้อ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ดังเช่นว่า สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องเช่า (อช.2) ทุกหน้า
เอกสารสิทธิ์ก่อสร้าง / เพิ่มเติม
แบบแปลน
ใบคาดคะเนก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ(หากมี)
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่ม เพื่อใช้ประกอบไตร่ตรองการให้สินเชื่อของแบงค์ **

อ่านเพิ่มเติม รีวิวซื้อบ้านหลังแรก

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *