ผ่อนทาวน์เฮ้าส์ ราคาถูก

ผ่อนทาวน์เฮ้าส์ ราคาถูก

ขั้นตอนการผ่อนทาวน์เฮ้าส์ ราคาถูก ในฝันหลังแรกของหลายคนนั้นควรรู้ ก่อนที่จะตัดสินใจผ่อนทาวน์เฮ้าส์

ผ่อนทาวน์เฮ้าส์ ราคาถูก การที่จะผ่อนบ้านทาว์เฮาส์ เราต้องศึกษาหลาย ๆด้านให้รอบครอบ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ รวมถึงความน่าเชือถือใน โครงการที่มีความชัดเจนถูกต้อง บ้านจัดสรรจากโครงการต่าง ๆ เป็นช่องทางหนึ่งของผู้ที่อยากมีบ้าน รวมทั้งแนวทางใน บ้านจัดสรรภูเก็ต

การเลือกซื้อบ้าน ยังมีหลากหลายรูปแบบ บางแห่งเป็นโครงการที่ขายก่อนสร้าง หรือเริ่มจำหน่ายกัน ตั้งแต่เริ่มโครงการโดยการให้ลูกค้าผ่อนชำระเงิน ดาวน์ก่อนที่จะโครงการ จะเริ่มก่อสร้าง สำหรับคนที่สนใจเลือกซื้อบ้านทุกแบบ อีกทั้งบ้านเดี่ยว ทาว์เฮาส์ มีขั้นตอนที่จะต้องทราบเพื่อเตรียมพร้อมให้พร้อมดังต่อไปนี้

การจองบ้าน สำหรับขั้นตอนการจอง เพราะเหตุว่าบางโครงการให้ลูกค้าผ่อนชำระเงินดาวน์ก่อน ที่จะโครงการจะเริ่มก่อสร้าง ทางโครงการก็เลยทำบ้านแบบอย่างไว้ให้ลูกค้าได้เลือกดู พร้อมโบรชัวร์แจ้งรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆของโครงการให้ลูกค้าได้ทราบ เมื่อลูกค้าตัดสินใจรวมทั้งตกลงซื้อ ผู้ขายคือฝ่ายโครงการ จึงควรให้ผู้ซื้อมัดจำไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ค่าจอง และผู้จองต้องมาทำสัญญาจำหน่ายในภายหลังถ้ายังไม่เห็น….อย่าจอง

1) ต้องเห็นอะไรบ้างก่อนตัดสินใจในการจองบ้าน
-โฉนดที่ดิน , เจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดิน
-หนังสืออนุญาตจัดสรร , ปลูกบ้าน
-แผนผัง โครงการ , รายการทรัพย์ส่วนกลาง
-แบบบ้าน , แปลนบ้าน
2)ถ้าไม่ตรงตามมาตรฐานสัญญาอย่าเซ็น ! มาตรฐานสัญญาที่อยู่ภายใต้ควบคุมของสคบ./คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

  • วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ห้องชุดทั้งอาคาร
  • รายการทรัพย์ส่วนกลาง บ้านจัดสรรภูเก็ต
  • วันปลูกสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์
  • การผิดนัดชำระเงินดาวน์ และการเบิกเลิกสัญญา
  • ผู้ออกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมโอน และค่ามาตราวัดน้ำ และไฟ

3) ถ้ายังไม่ตรวจสอบจะโอนตรวจสอบอะไรก่อนโอนตรวจ- มิเตอร์น้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ ดูตัวเลขหน่วยการใช้และผู้รับผิดชอบ

  • ตรวจโฉนดที่ดิน
  • ตรวจคุณภาพการก่อสร้างตามแบบแปลน/แตก/ร้าว/รั้ว
  • ตรวจระบบสาธารณูปโภคประปา/ไฟฟ้า/บำบัดน้ำเสีย/ระบบน้ำทิ้ง
  • ตรวจสอบกฎระเบียบ การอยู่อาศัยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
  • การใช้แก๊ส /การออกเงินกองกลาง และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
สัญญาซื้อขาย

การทำสัญญาซื้อขาย ผ่อนทาวน์เฮ้าส์ ราคาถูก

ในการทำสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยน ขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขาย จะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินจอง แล้วก็ได้รับใบจองจากผู้ครอบครองโครงการแล้ว จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีรายละเอียด หรือ ส่วนสำคัญที่ผู้ซื้อ และก็ผู้ขายจะต้องทำความเข้าใจด้วยกัน บ้านจัดสรรภูเก็ต

สัญญาการซื้อขาย บ้านทาวร์เฮาส์ เป็นข้อตกลงที่กฎหมายบังคับให้ทำ โดยมีชื่อเป็นทางการว่า หนังสือสัญญาขายที่ดิน โดยวันที่เซ็นสัญญาเป็นวันที่กรรมสิทธิ์ในตัวบ้านจะโอน มาเป็นของผู้ซื้อ ดังนั้น คนขายต้องแจ้งผู้ซื้อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทำสัญญาซื้อขาย 

สำหรับผู้บริโภคในวันลงลายลักษณ์อักษร ซื้อขายจะเป็นวันที่พร้อมชำระเงิน หรือได้รับสินเชื่อจากธนาคารพร้อมที่จะจ่ายเงิน ให้กับผู้ขาย แล้วก็เป็นวันที่ผู้ซื้อต้อง เซ็นสัญญาซื้อขายที่สำนักงานที่ดิน จดทะเบียนการโอน แล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง

การผ่อนดาวน์ หลังจากทำสัญญาซื้อบ้าน จากโครงการ หมู่บ้านจัดสรรทาวน์เฮาส์แล้ว ก็ถึงขั้นตอนการผ่อนดาวน์  บ้านจัดสรร จำนวนเงินดาวน์อาจไม่มีระบุตายตัว ขึ้นอยู่กับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไข โดยวิธีผ่อนชำระเป็นงวด ๆ อาจเท่ากันทุกงวด หรือ กำหนดให้งวดใดงวดหนึ่งส่งมากเป็นกรณีพิเศษก็ได้

การโอนและผ่อนธนาคาร โดยทั่วไป การซื้อบ้านจาก โครงการหมู่บ้านจัดสรร ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส หรือบ้านแฝด ส่วนใหญ่ต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และก็ในส่วนของโครงการเองก็จะมีสถาบันการเงินให้การสนับสนุน เงื่อนไขสำหรับการกู้รวมถึงอัตราค่าดอกเบี้ยของแต่ละสถาบันบางทีอาจแตกต่างกันไป และก็แต่ละสถาบันทางการเงิน อาจมีโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้กู้ ที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดเพราะ เป็นการผ่อนชำระในระยะยาว อีกทั้ง 4 ขั้นตอนเป็นสิ่งที่คนต้องการ มีบ้านจะต้องทราบโดยเฉพาะการซื้อหมู่ บ้านจัดสรร เพราะว่านอกเหนือ จากช่วยเตรียมความพร้อมจัดแจงทำให้ไม่เสียเวล่ำเวลา การศึกษาเนื้อหาในแต่ละขั้นตอน

อย่างพิถีพิถัน ยังเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ที่ผู้ซื้อน่าจะได้รับ อีกทั้ง อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างของแต่ละสถาบันการเงิน ยอดผ่อนหนี้ที่เหมาะสม ช่วงเวลาการผ่อนจ่าย เนื้อหาเกี่ยวกับประกันบ้าน รวมทั้งเว้นแต่ขั้นตอนพวกนี้การเลือกบริษัทเจ้าของโครงการก็มีความสำคัญ ควรไตร่ตรองบริษัทที่ส่งผลงาน การปลูกสร้างประสิทธิภาพมาตรฐาน โดยมองได้จากโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

กู้เงินจากธนาคาร

ขั้นตอนการยื่นกู้ของกู้เงินจากธนาคาร

 รู้ความสามารถการกู้ Home Phuket รวมทั้งจำนวนเงินที่ผ่อนบ้านกับโครงการ
สูตรการคำนวณราคาบ้านที่จะกู้ซื้อได้นั้น สามารถคำนวณโดยประมาณโดยใช้สูตร

(รายได้ต่อเดือน) X (60 เท่าของรายได้) = (ราคาบ้านที่กู้ซื้อได้)
ตัวอย่างเช่น รายได้ 30,000 บาทต่อเดือน X 60 = 1.8 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นอย่างต่ำของวงเงินที่จะกู้ได้ บางธนาคารบางทีก็อาจจะขยับปริมาณเท่าของรายได้ขึ้นลงขึ้นกับหลักเกณฑ์พินิจตามขั้นตอนกู้ซื้อบ้าน

แต่ว่าดังนี้ วงเงินดังที่กล่าวมาแล้วนับว่าเป็นวงเงินที่ให้ในเรื่องที่คุณไม่มีภาระหน้าที่หนี้สินอะไรก็ตามเลย ด้วยเหตุนี้จำต้องมาดู “ภาระหน้าที่หนี้ต่อรายได้” ของพวกเราด้วย หรือศัพท์ธนาคารจะเรียกว่าค่า DSR (Debt Service Ratio) ซึ่งจำนวนมากจะอนุญาตให้ผู้กู้ซื้อบ้านมีภาระหนี้ได้ 30-40% ของรายได้ สูตรก็เลยเป็น

(รายได้ต่อเดือน) X (30% หรือ 40%) = (ความสามารถผ่อนบบ้านกับโครงการ)
เป็นต้นว่า รายได้ 30,000 บาทต่อเดือน X 30% หรือ 40% = 9,000-12,000 บาท ภาระหนี้ที่ว่า คือภาระหนี้สินทุกอย่างที่มี ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่นๆอีกมากมาย ฉะนั้นสมมุติว่ามีภาระหนี้สินผ่อนรถยนต์อยู่เดือนละ 8,000 บาท ความรู้ความเข้าใจผ่อนบ้านกับโครงการที่เหลือว่างอยู่ก็เลยเหลือเพียง 1,000-4,000 บาทเท่านั้น ซึ่งจะคำนวณกลับว่าสามารถกู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่โดยใช้สูตรนี้ บ้านจัดสรร

(1,000,000 ÷ 7,000) x (ความสามารถผ่อนบ้านกับโครงการ) = (วงเงินซึ่งสามารถกู้ได้)
อย่างเช่น (1,000,000 ÷ 7,000) x 4,000 = กู้บ้านได้ในราคา 571,429 บาท
*กรณีนี้กำหนดให้ผู้กู้มีภาระหนี้สินได้ 40%

เก็บออมเงินดาวน์ก่อนแรก
ในระหว่างที่เลือกหาอยู่นั้น อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในขั้นตอนการซื้อบ้านเป็น พวกเราควร จะเก็บออมเงินเป็น ค่าดาวน์บ้านทาวน์เฮาส์ไว้ด้วย เพราะเหตุว่าธนาคารมี กฎเป็นปล่อยสินเชื่อกู้บ้านได้สูงสุด 90% ของราคาบ้าน ได้แก่ ราคาบ้าน 1 ล้านบาท ธนาคารจะให้กู้สูงที่สุด 9 แสนบาท อีก 1 แสนบาทก็เลยเป็นเงินสดที่พวกเราจำเป็นต้องจ่ายโดยตรงให้กับผู้พัฒนาโครงการเอง โรงแรมภูเก็ต

โดยเหตุนั้น โครงการจัดสรรต่าง ๆ จะมีโปรแกรมให้เราผ่อนดาวน์ เป็นทุกเดือนกับโครงการ ในขณะที่โครงการยังอยู่ระหว่างก่อสร้าง (ธนาคารจะปลดปล่อยกู้เมื่อที่พักอาศัยนั้นสร้างเสร็จแล้ว) โดยปกติจะเก็บเงินดาวน์ที่ 10-20% ของราคา

เดินบัญชีธนาคารให้ดี
ส่วนต่อมาของขั้นตอนการซื้อบ้าน คือเรื่องของเอกสารเมื่อจะยื่นกู้บ้าน ธนาคารจะขอดูบัญชีธนาคาร ย้อนไป 6 เดือน ซึ่งทำให้ในช่วง 6 เดือนนี้ควรมีเงินทรงไว้ในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ไม่สมควรถอนออกหมด และก็หากว่ามีรายได้เสริมประจำเดือน หรือทำอาชีพฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้า ที่ได้รับเงินเป็นรายครั้ง/รายวัน ก็น่าจะโอนเข้าในบัญชีอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกัน


ปิดบัญชีหนี้ให้หมดก่อนยื่นกู้ซื้อบ้าน
เป็นประเด็นต่อเนื่องจากข้อ 1 เมื่อมีภาระหนี้เดิมอยู่ก็จะทำให้พวกเรามีวงเงินกู้ซื้อบ้านลดลง ดังนั้นภาระหนี้สินใดที่สามารถโปะเงินปิดบัญชี ให้เรียบร้อยได้ควรจะทำทันทีก่อนที่จะยื่นกู้ซื้อบ้าน โรงแรมภูเก็ต แม้ว่าจะเหลือช่วงเวลาไม่มาก เป็นต้นว่า ผ่อนค่าโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แม้ว่าจะเหลืออีกเพียงแค่ 3 เดือนจะผ่อนหมด แต่ว่าในขณะที่ยื่นกู้ซื้อบ้าน ธนาคารจะนับว่าพวกเรามีภาระหนี้ส่วนนี้อยู่

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *