บ้านสไตล์ไทยประยุกต์

บ้านสไตล์ไทยประยุกต์


บ้านสไตล์ไทยประยุกต์

บ้านสไตล์ไทยประยุกต์ กับเอกลักษณ์ความเป็นไทย ตามสไตล์ท้องถิ่นด้วยความสวยงามอันมีเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมกับความทันสมัย จึงทำให้บ้านไทยประยุกต์กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนฝัน ซึ่งในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันทั้งสภาพแวดล้อม

ด้วยความสวยงามโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ผสมผสานงานสถาปัตยกรรมไทยแบบดั้งเดิมกับความทันสมัยในปัจจุบัน จึงทำให้แบบบ้านไทยประยุกต์กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใครหลายคนใฝ่ฝัน เพราะทั้งตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและสะท้อนความงดงามแบบไทยๆ ได้อย่างลงตัว อซึ่งในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีความแตกต่างกัน ทั้งสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ วิถีการดำเนินชีวิต คติความเชื่อและศาสนา ล้วนเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการออกแบบบ้าน

สไตล์ไทยประยุกต์ ขึ้นมา โดยบ้านไทยประยุกต์นั้นจะมีแบบบ้านที่หลากหลายมากมาย แต่การที่จะสร้างบ้านไทยประยุกต์ให้ดูสวยโดดเด่นได้นั้นจะมีองค์ประกอบหลักอยู่อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั้นคือ หลังคา โดยการใช้หลังคาที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากันกับลักษณะของสไตล์บ้านนั้นก็เปรียบเหมือนการมีคู่แท้ที่ช่วยเสริมความสง่างามซึ่งกันและกันอย่างลงตัว แบบบ้านโมเดิร์น

บ้านสไตล์ไทยประยุกต์

เราลองมาดูตัวอย่างบ้านไทยประยุกต์ในรูปแบบต่างๆ กันบ้างดีกว่าว่าจะสวยและน่าอยู่ขนาดไหน
แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่ว สไตล์ภาคกลาง
บ้านสไตล์ไทยประยุกต์
ด้วยสภาพภูมิประเทศของภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มและมักจะปลูกเรือนติดริมน้ำ เพื่อสะดวกต่อการเดินทางสัญจรทางน้ำและการประกอบอาชีพกสิกรรม ตัวบ้านจึงถูกออกแบบให้ยกใต้ถุนสูง ซึ่งนอกจากจะช่วยเรื่องป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากแล้ว ใต้ถุนบ้านที่โล่งจะช่วยให้ลมพัดผ่านได้ดี อีกทั้งยังสามารถป้องกันอันตรายจากสัตว์นานาชนิด และจากภูมิอากาศที่มีทั้งฝนและแดด การ

แบบบ้านไม้ไทยประยุกต์ ผสมปูนแบบใต้ถุนสูง สไตล์เมืองล้านนา
บ้านสไตล์ไทยประยุกต์
การออกแบบบ้านไทยประยุกต์ในภาคเหนือมีความแตกต่างออกไปจากภาคกลาง ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศที่ยังแตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ทำให้มีภูมิอากาศหนาวเย็นกว่าทุกภาค แบบบ้านไทยประยุกต์ถิ่นล้านนาจึงนิยมการออกแบบหลังคาทรงจั่ว พูลวิลล่า ภูเก็ต ชายคาบ้านที่ยื่นออกมา พร้อมยอดจั่วประดับกาแลหรือแผ่นไม้สี่เหลี่ยมไขว้กันที่แกะสลักปลายไม้อย่างอ่อนช้อยงดงาม

แบบบ้านไทยประยุกต์สองชั้น ไม้ผสมปูน สไตล์แดนอีสาน


แบบบ้านไทยประยุกต์ของภาคอีสาน มักยกให้มีพื้นที่โล่งใต้เรือนที่เรียกว่าบ้านใต้ถุนสูง โดยปล่อยโล่งไว้สำหรับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ ซึ่งในอดีตเป็นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรและประกอบอาชีพหัตถกรรมนอกฤดูเพาะปลูก เช่นการทอผ้า เป็นต้น ส่วนการออกแบบหลังคาหน้าจั่วจะมีองศาความชันที่น้อยกว่าภาคกลาง โครงสร้างภายนอกและภายในบ้านค่อนข้างทึบมักมีบานหน้าต่างเป็นช่องแคบๆ เพื่อช่วยป้องกันลมพัดแรงและอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว พูลวิลล่า ภูเก็ต Phuket Villas

แบบบ้านไทยประยุกต์ ชั้นเดียวยกสูง สไตล์ภาคใต้
บ้านสไตล์ไทยประยุกต์


ภาคใต้นับเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา ซึ่งประกอบด้วยชาวไทยพุทธและมุสลิมผสมกลมกลืนอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยการออกแบบเสาเรือนจะเป็นเสาไม้บนฐานคอนกรีตหรือเป็นแบบเสาคอนกรีต ยกพื้นบ้านให้มีความสูงพอแค่เดินลอดได้ เพราะสาเหตุจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีพายุใต้ฝุ่น พายุฝน ลมแรง จึงต้องออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ส่วนทรงหลังคานั้นจะแตกต่างกันออกไป พูลวิลล่า ภูเก็ต

ที่เป็นการผสมผสานระหว่างทรงหลังคาจั่วกับหลังคาปั้นหยา โดยหน้าจั่วจะค่อนข้างเตี้ยกว่าและเพิ่มเติมลายไม้ฉลุที่บริเวณส่วนยอดจากการสร้างบ้านในรูปแบบต่างๆ ที่ได้นำเสนอไป จะเห็นได้ว่า ส่วนสำคัญของการสร้างบ้าน ไม่ใช่เพียงเรื่องของความสวยงามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภูมิศาสตร์ที่ตั้งของบ้านและองค์ประกอบอื่นๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ ทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาและคติความเชื่อต่างมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน กลายเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้การออกแบบบ้านในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันออกไป

แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ เป็นการผสมผสานแบบระหว่างบ้านทรงไทยกับบ้านแบบตะวันตกให้ออกมาดูสวยงาม โดดเด่น ทันสมัย และมีเอกลักษณ์ โดยประยุกต์ส่วนของชั้นบนบ้านให้เป็นบ้านไม้และมีหลังคาจั่วไทยในขณะที่ชั้นล่างเป็นอาคารอิฐปูน หรือจะเป็นบ้านที่ก่อสร้างจากปูนทั้งหลังแต่หลังคาเป็นจั่วไทย หรือการนำรูปแบบหน้าต่างทรงไทยมาเป็นหน้าต่างที่ตัวบ้าน รวมถึงการนำสี รูปทรง สไตล์บ้านทรงไทยมาตกแต่ง ก็จะเป็นแบบบ้านทรงไทยประยุกต์ที่สวยงาม ร่วมสมัย แล้วยังคงความเป็นไทยอีกด้วยค่ะ ข้อดีของแบบบ้านทรงไทยประยุกต์

แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ อีกหนึ่งสไตล์การตกแต่งที่มีทั้งความสวยงามและความโดดเด่น เป็นดีไซน์ที่มีการผสมผสานระหว่างบ้านทรงไทยยกพื้นสูง เข้ากับบ้านคอนกรีตทรงเหลี่ยม ซึ่งสามารถก่อสร้างได้ทุกยุคสมัย เรียกได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต

และสำหรับใครที่ชื่นชอบบ้านไทย วันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ เพราะ ในบ้าน ได้รวบรวม 29 แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ มาแบ่งปันให้ชาวเว็บทุกท่าน เพื่อใช้เป็นไอเดียในการก่อสร้างบ้าน โดยผลงานเหล่านี้ เป็นฝีมือการออกแบบจาก บ้านป่าตาล บริษัทที่ได้รับความนิยมในคนกลุ่มผู้รับเหมา ว่าแล้วก็ลองไปชมกันเลยดีกว่า

บ้านทรงไทยเป็นบ้านที่มีรายละเอียดของการออกแบบและตกแต่งอย่างอ่อนช้อยและสวยงาม และในปัจจุบันมีการผสานการออกแบบระหว่างบ้านทรงไทยกับบ้านโมเดิร์นจนเกิดเป็น บ้านทรงไทยประยุกต์ ซึ่งวันนี้ ในบ้าน ก็จะพาเพื่อนๆ ไปชม เป็นผลงานบ้านจาก The Scenario Architecture ไปชมกันได้เลยครับ

ลักษณะบ้านชั้นเดียว ตัวบ้านถูกออกแบบฐานยกสูง การออกแบบบ้านหลังนี้ออกแบบด้วยทรงไทยประยุกต์แบบหน้ากว้าง ด้านการตกแต่งนั้น หลังคาของบ้านเป้นหลังคาทรงมะนิลาแบบมีชายคา ตกแต่งด้วยสรไน ผนังภายนอกเลือกใช้โทนสีน้ำตาลเป็นหลักในการตกแต่ง home

จุดเด่นของบ้านหลังนี้ คือ พื้นที่เฉลียงหน้าบ้านที่ออกแบบโปร่งโล่ง และมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง จึงสามารถใช้ทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย

จากมุมนี้เราจะมองเห็นอาคารที่จอดรถที่สร้างแยกออกมาจากตัวบ้าน ภายในมีพื้นที่กว้างขวาง สามารถใช้จอดรถได้อย่างหลายคัน

แบบแปลน

แบบบ้านทรงไทยประยุกต์หลังนี้ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องโถงนั่งเล่น 1 ห้องครัว พื้นที่ใช้สอย 232 ตารางเมตร งบประมาณเริ่มต้นที่ 3.5 ล้านบาท

ปล. งบประมาณในการสร้างบ้านแต่ละหลังที่แตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ก่อสร้าง คุณภาพหรือเกรดของวัสดุ การว่าจ้างช่างฝีมือหรือผู้รับเหมา ฯลฯ ดังนั้น ข้อมูลของบ้านหลังนี้จึงมีไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปเป็นมาตรฐานในการสร้างบ้านอื่นๆ ที่มีสภาพปัจจัยที่แตกต่างกันได้

แบบบ้านไทยประยุกต์ แบบบ้าน ที่เหมาะกับเมืองไทยที่สุด ก็คือ บ้านทรงไทยนี่เอง ซึ่งเดี๋ยวนี้ บ้านทรงไทยสวยๆ ที่เห็นกัน อยู่ก็มักจะเป็นแบบบ้านทรงไทย ที่ประยุกต์เข้ากับวัสดุ สมัยใหม่ เพื่อให้เหมาะกับการใช้ชีวิต ในปัจจุบันให้มากขึ้น ลองมาดูแบบบ้านทรงไทยสวยๆ กัน โดย แบบบ้านหลังนี้ เป็นบ้านยกพื้นสูงตามสไตล์ บ้านทรงไทย ขายวิลล่าภูเก็ต

แต่หลังคาบ้าน ประยุกต์เอาหลังคาทรงมนิลา มาใช้ มีตัวเหงา แบบศิลปะภาคเหนือ ประดับอยู่บนยอดหน้าจั่ว ตัวบ้าน สร้างจากไม้แดงซึ่งถือเป็น ไม้เนื้อแข็ง ชนิดหนึ่ง มีลวดลาย ในตัวสวยงาม และ มีสีสันโทนเข้ม คลาสสิก บริเวณบันไดทางขึ้น บ้านชั้นล่าง จะมีชานพักพร้อมซุ้ม หลังคาขนาดเล็กสำหรับ ยืนพักถอดรองเท้าได้ เมื่อขึ้นบันได ไปอีกระดับ ถึงชานพักก็จะมีซุ้มอีกชั้นหนึ่ง บนชั้นนี้จะมีม้านั่งใช้เป็นศาลานั่งพัก หรือรับแขกได้ เมื่อขึ้นไป ถึงชั้นบน จะพบกับพื้นชานบ้าน ขัดเงาสวยงาม phuket property

แบบบ้านใต้ถุนสูงทรงไทยประยุกต์ BP32 เป็นแบบบ้านใต้ถุนสุง ที่ ออกแบบ สำหรับครอบครัวไทย ขนาดกลาง ที่ชื่นชอบวิถีชีวิตความเป็นไทย มีใต้ถุนซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง รีวิวบ้าน

ลมพัดผ่าน ได้ดี ไว้เป็นพื้น ที่เอนกประสงค์ ทั้งพื้นที่จอดรถ พื้นที่นั่งเล่น พื้นที่ รับแขกสังสรรค์ หรือ ทำกิจกรรมอื่นๆในครอบครัว นอกจากนั้น ยังเป็นพื้นที่ซึ่งเตรียมไว้ สำหรับการขยายตัว ของจำนวนสมาชิกในอนาคต อีกด้วย บ้าน

ซึ่งนับว่า เป็นบ้านอีกหลัง ที่คุ้มค่า กับการก่อสร้างเป็นอย่างมาก

บ้านใต้ถุนสูง
Tag : POOL VILLA, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน, ซื้อบ้าน

แบบบ้านไทยประยุกต์
แบบบ้านใต้ถุนสูงทรงไทยประยุกต์ BP16 ออกแบบขึ้นมาเพื่อ ตอบสนอง ท่านที่ต้องการ รองรับครอบครัว ขนาดกลางซึ่งมี สมาชิก 4-5 คน ได้ด้วยขนาดห้อง 4ห้องนอน 3ห้องน้ำ

และที่สำคัญเ หมาะสำหรับ ท่านที่อยู่ใกล้ พื้นที่เสียงภัย น้ำท่วมเนื่องจากมี การยกสูงถึง 3 เมตร จึงป้องกัน ปัญหาน้ำท่วม ถึงได้เป็นอย่างดี รวมถึง ออกแบบให้มี ส่วนของห้องครัว แยกจากชั้นบนตัวบ้าน มาอยู่ในชั้นล่างใต้ถุน เพื่อป้องกัน กลิ่นรบกวนภายในบ้านรวมทั้ง มีบันไดขึ้นลง ภายในตัวบ้านอีกด้วย

แบบบ้านชั้นครึ่งทรงไทยประยุกต์ล้านนารีสอร์ท BP01 แบบบ้านชั้นครึ่ง BP01 แบบบ้าน หลังแรกของบ้านป่าตาล ซึ่งออกแบบ เป็นบ้านที่เน้นรูปทรง ซึ่งมีเอกลักษณ์ในลักษณะ บ้านชั้นครึ่งเล่นระดับ แบ่งพื้นที่ ออกเป็นสัดส่วนด้วยระดับของพื้น 3 ระดับ

ทำให้ บ้านที่อาจดู ไม่ใหญ่โตมากนัก สามารถ ตอบโจทย์การใช้งาน ได้อย่างหลากหลาย และ มีฟังก์ชั้น ครบถ้วนเทียบเท่าบ้านขนาดใหญ่ ในงบประมาณ ที่ไม่สูงมาก และ เหมาะกับที่ดินในลักษณะหน้าแคบ บ้านเดี่ยว

บ้านสไตล์ไทยประยุกต์


แบบบ้านชั้นครึ่งรีสอร์ทไทยประยุกต์ BP29
แบบบ้าน ชั้นครึ่ง ทรงไทยประยุกต์ บ้านป่าตาล BP29 เป็นแบบบ้านที่นำ แนวทางการออก แบบ จากแบบบ้าน รุ่นพี่คือ BP01 มาปรับปรุง ให้มีความเหมาะสม กับ การอยู่ อาศัยและเพิ่มเอกลักษณ์ ความสวยงาม มากยิ่งขึ้น

เหมาะ สำหรับ สร้างในต่างจังหวัด ที่มี วิถีชีวิต ความ เป็นไทย สำหรับ ครอบครัว ขนาดกลางถึงใหญ่ Phuket Villas

อ่านเพิ่มเติม : บ้านสไตล์คันทรี่ ยุโรป

Similar Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *